שליפים עבור אינטגרלים


שליפים עבור אינטגרלים

אינטגרלים נפוצים

\int x^{-1}dx=\ln(x) \int \frac{1}{x} dx=\ln(x)
\int |x|dx=\frac{x\sqrt{{x}^2}}{2} \int e^{x}dx=e^{x}
\int \sin(x)dx=-\cos(x) \int \cos(x)dx=\sin(x)
\int x^{a}dx=\frac{x^{a+1}}{a+1},\:\quad \:a\ne -1


אינטגרלים טריגונומטריים

\int \sec^2(x) dx=\tan(x) \int \csc^2(x) dx =-\cot(x)
\int \frac{1}{\sin^2(x)}dx=-\cot(x) \int \frac{1}{\cos^2(x)}dx=\tan(x)


Arc אינטגרלים טריגונומטריים

\int \frac{1}{{x}^2+1}dx=\arctan(x) \int \frac{-1}{{x}^2+1}dx=\arccot(x)
\int \frac{1}{\sqrt{1-{x}^2}}dx=\arcsin(x) \int \frac{-1}{\sqrt{1-{x}^2}}dx=\arccos(x)
\int \frac{1}{|x|\sqrt{{x}^2-1}} dx = \arcsec(x) \int \frac{-1}{|x|\sqrt{{x}^2-1}} dx = \arccsc(x)
\int \frac{1}{\sqrt{{x}^2+1}} dx = \arcsinh(x) \int \frac{1}{1-{x}^2} dx = \arctanh(x)
\int \frac{1}{|x|\sqrt{{x}^2+1}} dx = -\arccsch(x)


אינטגרלים היפרבוליים

\int \sech^2(x) dx = \tanh(x) \int \csch^2(x) dx = (-\coth(x))
\int \cosh(x) dx = \sinh(x) \int \sinh(x) dx = \cosh(x)
\int \csch(x) dx = \ln(\tanh(\frac{x}{2})) \int \sec(x) dx = \ln(\tan(x)+\sec(x))


אינטגרלים של פונקציות מיוחדות

\int \cos(\frac{{x}^2\pi}{2})dx = \C(x) \int \frac{\sin (x)}{x}dx = \Si(x)
\int \frac{\cos (x)}{x}dx = \Ci(x) \int \frac{\sinh (x)}{x}dx = \Shi(x)
\int \frac{\cosh (x)}{x}dx = \Chi(x) \int \frac{\exp (x)}{x}dx = \Ei(x)
\int \exp{-{x}^2}dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}\erf(x) \int \exp{{x}^2}dx = \exp{{x}^2}\F(x)
\int \sin(\frac{{x}^2\pi}{2})dx = \S(x) \int \sin({x}^2)dx = \sqrt{\frac{\pi}{2}}\S(\sqrt{\frac{2}{\pi}}x)
\int \frac{1}{\ln(x)}dx=\li(x)


חוקי אינטגרלים לא מסויימים

אינטגרציה בחלקים \int \:uv'=uv-\int \:u'v
אינטגרל של קבוע \int f\left(a\right)dx=x\cdot f\left(a\right)
תכונת הליניאריות \int a\cdot f\left(x\right)dx=a\cdot \int f\left(x\right)dx
חוק הליניאריות \int f\left(x\right)\pm g\left(x\right)dx=\int f\left(x\right)dx\pm \int g\left(x\right)dx
הוספת קבוע האינטגרציה \mathrm{If}\:\frac{dF(x)}{dx}=f(x)\:\mathrm{then}\:\int{f(x)}dx=F(x)+C
חוק החזקות \int x^{a}dx=\frac{x^{a+1}}{a+1},\:\quad \:a\ne -1
שיטת ההצבה \int f\left(g\left(x\right)\right)\cdot g^'\left(x\right)dx=\int f\left(u\right)du,\:\quad u=g\left(x\right)


חוקי אינטגרלים מסויימים

גבולות האינטגרל המסויים
\int_{a}^{b}f(x)dx=F(b)-F(a)
=\lim_{x\to b-}(F(x))-\lim _{x\to a+}(F(x))
פונקתיה אי זוגית \mathrm{If}\:f\left(x\right)=-f\left(-x\right)\Rightarrow\int _{-a}^{a}f(x)dx=0
נקודות לא מוגדרות
\mathrm{If\:exist\:b,\:a\lt\:b\lt\:c,\:and}\:f\left(b\right)=\mathrm{undefined},
\mathrm{Then}\:\int _a^c\:f\left(x\right)dx=\int _a^b\:f\left(x\right)dx+\int _b^c\:f\left(x\right)dx
אותה נקודה \int _a^a\:f\left(x\right)dx=0


אין לי חשבון

שכחת את הסיסמה

Change Password Email Address
שלח קישור איפוס

שלחנו את האימייל
לכתובת הבאה:

[email protected]
To create your new password, just click the link in the email we sent you.
הצטרף לכ- 90 מיליון משתמשים מאושרים!
אני כבר רשום

תודה שרכשת מנוי!


המשך לאתר »

Processing...

THANK YOU
FOR SUBSCRIBING!


שים לב: מנוי זה יתחדש באופן אוטומטי עד לביטול

המשך לאתר »

העסקה נכשלה!

נסה שוב באמצעות אמצעי תשלום אחר

רכוש מנוי כדי לקבל הרבה יותר:

  • גישה מלאה לצעדי פתרון
  • שדרוג סלולרי חינם
  • אחסון ללא הגבלה
  • אלפי בעיות תרגול
  • בחנים
  • דוח התקדמות מפורט
  • Create Study Groups
  • ללא פרסומות
Remind me later »
One Time Payment $5.99 USD for 2 months
Weekly Subscription $0.99 USD per week until cancelled
מנוי חודשי $2.49 USD for each month *
מנוי שנתי $19.99 USD for each year *
נתוני משתמש חסרים
צור קשר עם התמיכה

אנחנו רוצים את המשוב שלך

(אופציונאלי)
(אופציונאלי)

הוסף הודעה.

הודעה התקבלה. תודה על המשוב.

Generating PDF...


One Time Payment $5.99 USD for 2 months
Weekly Subscription $0.99 USD per week until cancelled
מנוי חודשי $2.49 USD for each month *
מנוי שנתי $19.99 USD for each year *