שליפים עבור טריגונומטריה


שליפים עבור טריגונומטריה

זהויות פשוטות

\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)} \tan(x) = \frac{1}{\cot(x)}
\cot(x) = \frac{1}{\tan(x)} \cot(x) = \frac{\cos(x)}{\sin(x)}
\sec(x) = \frac{1}{\cos(x)} \csc(x) = \frac{1}{\sin(x)}


זהויות פיטאגוריות

\cos^2(x)+\sin^2(x) = 1 \sec^2(x)-\tan^2(x) = 1
\csc^2(x)-\cot^2(x) = 1


זהויות זווית כפולה

\sin(2x)=2\sin(x)\cos(x) \cos(2x)=1-2\sin^2(x)
\cos(2x) = 2\cos^2(x)-1 \cos(2x) = \cos^2(x)-\sin^2(x)
\tan(2x) = \frac{2\tan(x)}{1-\tan^2(x)}


זהויות של סכום, הפרש זוויות

\sin(s+t) = \sin(s)\cos(t)+\cos(s)\sin(t)
\sin(s-t) = \sin(s)\cos(t)-\cos(s)\sin(t)
\cos(s+t) = \cos(s)\cos(t)-\sin(s)\sin(t)
\cos(s-t) = \cos(s)\cos(t)+\sin(s)\sin(t)
\tan(s+t) = \frac{\tan(s)+\tan(t)}{1-\tan(s)\tan(t)}
\tan(s-t) = \frac{\tan(s)-\tan(t)}{1+\tan(s)\tan(t)}


זהויות של המרת מכפלה לסכום

\cos(s)\cos(t)=\frac{\cos(s-t)+\cos(s+t)}{2}
\sin(s)\sin(t)=\frac{\cos(s-t)-\cos(s+t)}{2}
\sin(s)\cos(t)=\frac{\sin(s+t)+\sin(s-t)}{2}
\cos(s)\sin(t)=\frac{\sin(s+t)-\sin(s-t)}{2}


זהויות זווית משולשת

\sin(3x)=-\sin^3(x)+3\cos^2(x)\sin(x)
\sin(3x)=-4\sin^3(x)+3\sin(x)
\cos(3x)=\cos^3(x)-3\sin^2(x)\cos(x)
\cos(3x)=4\cos^3(x)-3\cos(x)
\tan(3x)=\frac{3\tan(x)-\tan^3(x)}{1-3\tan^2(x)}
\cot(3x)=\frac{3\cot(x)-\cot^3(x)}{1-3\cot^2(x)}


טווחי פונקציות

y = \sin(x) -1\le y\le 1
y = \cos(x) -1\le y\le 1
y = \tan(x) -\infty < y <\infty
y = \cot(x) -\infty < y <\infty
y = \csc(x) -\infty < y\le 1\:\bigcup \:1\le y < \infty
y = \sec(y) -\infty < y\le 1\:\bigcup \:1\le y < \infty
y = \arcsin(x) -\frac{\pi \:}{2}\:\le y\le \:\:\frac{\pi \:}{2}\:
y = \arccos(x) 0\:\le \:y\:\le \:\pi
y = \arctan(x) -\frac{\pi \:}{2} < \:y < \frac{\pi \:}{2}:
y = \arccot(x) 0 < x < \pi
y = \arccsc(x) 0\le y <\frac{\pi }{2}\:\bigcup \:\pi\le y <\frac{3\pi }{2}
y = \arcsec(x) -\pi < y\le -\frac{\pi }{2}\:\bigcup \:0 < y < \frac{\pi }{2}<\infty


ערכי פונקציות

sin(x) cos(x) tan(x) cot(x)
0 0 1 0 \mathrm{לא\:מוגדר}
\frac{π}{6} \frac{1}{2} \frac{\sqrt{3}}{2} \frac{\sqrt{3}}{3} \sqrt{3}
\frac{π}{4} \frac{\sqrt{2}}{2} \frac{\sqrt{2}}{2} 1 1
\frac{π}{3} \frac{\sqrt{3}}{2} \frac{1}{2} \sqrt{3} \frac{\sqrt{3}}{3}
\frac{π}{2} 1 0 \mathrm{לא\:מוגדר} 0
\frac{2π}{3} \frac{\sqrt{3}}{2} -\frac{1}{2} -\sqrt{3} -\frac{\sqrt{3}}{3}
\frac{3π}{4} \frac{\sqrt{2}}{2} -\frac{\sqrt{2}}{2} -1 -1
\frac{5π}{6} \frac{1}{2} -\frac{\sqrt{3}}{2} -\frac{\sqrt{3}}{3} -\sqrt{3}
π 0 -1 0 \mathrm{לא\:מוגדר}
\frac{7π}{6} -\frac{1}{2} -\frac{\sqrt{3}}{2} \frac{\sqrt{3}}{3} \sqrt{3}
\frac{5π}{4} -\frac{\sqrt{2}}{2} -\frac{\sqrt{2}}{2} 1 1
\frac{4π}{3} -\frac{\sqrt{3}}{2} -\frac{1}{2} \sqrt{3} \frac{\sqrt{3}}{3}
\frac{3π}{2} -1 0 \mathrm{לא\:מוגדר} 0
\frac{5π}{3} -\frac{\sqrt{3}}{2} \frac{1}{2} -\sqrt{3} -\frac{\sqrt{3}}{3}
\frac{7π}{4} -\frac{\sqrt{2}}{2} \frac{\sqrt{2}}{2} -1 -1
\frac{11π}{6} -\frac{1}{2} \frac{\sqrt{3}}{2} -\frac{\sqrt{3}}{3} -\sqrt{3}
0 1 0 \mathrm{לא\:מוגדר}
אין לי חשבון

שכחת את הסיסמה

Change Password Email Address
שלח קישור איפוס

שלחנו את האימייל
לכתובת הבאה:

[email protected]
To create your new password, just click the link in the email we sent you.
הצטרף לכ- 90 מיליון משתמשים מאושרים!
אני כבר רשום

תודה שרכשת מנוי!


המשך לאתר »

Processing...

THANK YOU
FOR SUBSCRIBING!


שים לב: מנוי זה יתחדש באופן אוטומטי עד לביטול

המשך לאתר »

העסקה נכשלה!

נסה שוב באמצעות אמצעי תשלום אחר

רכוש מנוי כדי לקבל הרבה יותר:

  • גישה מלאה לצעדי פתרון
  • שדרוג סלולרי חינם
  • אחסון ללא הגבלה
  • אלפי בעיות תרגול
  • בחנים
  • דוח התקדמות מפורט
  • Create Study Groups
  • ללא פרסומות
Remind me later »
One Time Payment $5.99 USD for 2 months
Weekly Subscription $0.99 USD per week until cancelled
מנוי חודשי $2.49 USD for each month *
מנוי שנתי $19.99 USD for each year *
נתוני משתמש חסרים
צור קשר עם התמיכה

אנחנו רוצים את המשוב שלך

(אופציונאלי)
(אופציונאלי)

הוסף הודעה.

הודעה התקבלה. תודה על המשוב.

Generating PDF...


One Time Payment $5.99 USD for 2 months
Weekly Subscription $0.99 USD per week until cancelled
מנוי חודשי $2.49 USD for each month *
מנוי שנתי $19.99 USD for each year *